Turite klausimų? Kreipkitės drąsiai: klientams@kika.lt arba +370 7 00 66066

Pirkimo - pardavimo sutartis

Uždėdami varnelę ties “Sutinku su pirkimo-pardavimo taisyklėmis”, patvirtinate, kad susipažinote su šios sutarties sąlygomis, jas supratote bei įsipareigojate jų laikytis.

 

Šią prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje KIKA.LT sutartį (Sutartis) toliau nurodytomis sąlygomis sudaro Pardavėjas, kuriuo yra KIKA LT, UAB, turinti buveinę adresu Maironio g. 11, 44298 Kaune, įmonės kodas 133095117, PVM kodas LT330951113 ir Pirkėjas, kuriuo gali būti (i) bet kuris veiksnus, sulaukęs pilnametystės fizinis asmuo, arba (ii) nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintis tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas, arba (iii) juridinis asmuo.

 

Sutartis laikoma sudaryta nuo Pirkėjo užsakymo KIKA.lt internetinėje svetainėje pateikimo momento. Užsakymui taikoma jo pateikimo metu galiojusi Sutarties redakcija.

 1. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekę Pirkėjui, pastarojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu, prekyba, amatu ar profesija, tenkinti, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir sumokėti kainą, nurodytą prie prekės aprašymo ir PVM sąskaitoje faktūroje, kurie yra neatsiejamos šios Sutarties dalys.
1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą ir kartu sudarydamas šią Sutartį patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su raštu Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija apie siūlomą prekę, Pardavėją, prekės pardavimo ir pristatymo kainą, laikotarpį, kurį pasiūlymas ir kaina galioja, Pirkėjo teisės atsisakyti sutarties pagal LR civilinio kodekso 6.22810 straipsnio taisykles įgyvendinimo tvarką, mokėjimo, pristatymo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės garantijas, taip pat su šios Sutarties nuostatomis.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę be atskiro išankstinio įspėjimo ar Pirkėjo sutikimo keisti, taisyti ar papildyti šią Sutartį, Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje raštu pateiktą informaciją apie siūlomą prekę, Pardavėją, prekės pardavimo ir pristatymo kainą, laikotarpį, kurį pasiūlymas ir kaina galioja, mokėjimo, pristatymo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės garantijas. Atitinkamai, Pirkėjas privalo su visa Pardavėjo pateikta informacija susipažinti kiekvieno apsipirkimo elektroninėje parduotuvėje KIKA.LT metu.
 
2. PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TVARKA IR SĄLYGOS

2.1. Pirkėjas, pateikęs elektroninėje parduotuvėje KIKA.LT prekių užsakymą, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą, po kurio elektroniniu paštu gauna Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.

2.2. Prekių kainos yra nurodomos prie prekių aprašymų KIKA.LT elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme. Prekių kainos yra nurodomos eurais su PVM.
2.3. Už elektroninėje parduotuvėje KIKA.LT įsigytas prekes Pirkėjas gali sumokėti šiais būdais:
2.3.1. per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą prekių pirkimo metu. Kiekviena mokėjimus surenkanti įstaiga taiko paslaugos mokestį, todėl jo dydžius Pirkėjas gali sužinoti toje įstaigoje. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamai mokėjimus surenkančiai įstaigai, kadangi visos piniginės operacijos vyksta mokėjimus surenkančios įstaigos elektroninės bankininkystės sistemoje;
2.3.2. mokėjimo kortele;
2.3.3. pagal pirkimo metu pateiktą išankstinę sąskaitą Pirkėjo pasirinktame banko padalinyje. Kiekviena mokėjimus surenkanti įstaiga taiko paslaugos mokestį, todėl jo dydžius Pirkėjas gali sužinoti toje įstaigoje.
2.4. Pardavėjas, gavęs iš Pirkėjo prekių užsakymo dokumentą ir apmokėjimą už įsigyjamas prekes, užsakyme nurodytas prekes išsiuntimui paruošia ne vėliau kaip kitą darbo dieną.
2.5. Jei Pirkėjas per išankstinėje sąskaitoje nurodytą terminą nesumoka už įsigyjamas prekes, Pardavėjas Pirkėjo užsakymą anuliuoja ir prekių Pirkėjui neperduoda.
 
3. UŽSAKYMO PRISTATYMO KAINA, PREKIŲ PRISTATYMAS IR PREKIŲ PRIĖMIMAS

3.1. Prekių pristatymo paslaugų tvarka ir įkainiai Lietuvoje yra nurodomi: https://www.kika.lt/informacija-pirkejui/prekiu-pristatymas/ 
3.2. Prekių pristatymas:
3.2.1. KIKA.LT elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo įsigytos prekės yra pristatomos per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje arba į Pirkėjo nurodytą "Omniva", ''LP Express" arba DPD paštomatą. 
3.2.2. Prekės yra pristatomos per 1-3 darbo dienas, jei užsakyta prekė yra Pardavėjo sandėlyje. Prekės per anksčiau nurodytą terminą yra pristatomos tik tada, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes.
3.2.3. Tuo atveju, kai užsakytos prekės Pardavėjo sandėlyje nėra ir Pardavėjas negali gauti Pirkėjo užsakytų prekių, jis nedelsdamas apie tai informuoja Pirkėją ir kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti, kad negali gauti Pirkėjo užsakytų prekių, grąžina Pirkėjui įmokėtas sumas.
3.2.4. Tuo atveju, kai užsakytos prekės Pardavėjo sandėlyje nėra, bet Pardavėjas gali gauti Pirkėjo užsakytų prekių, Pardavėjas, gavęs užsakymą, apie tai informuoja Pirkėją ir nurodo terminą per kurį prekė bus pristatyta. Šiuo atveju prekės pristatymo terminas negali būti ilgesnis nei 30 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos.

3.2.5.Tuo atveju, kai užsakytos prekės Pardavėjo sandėlyje nėra ir jos užsakomos pirkėjui tiesiai iš tiekėjo, Pardavėjas, gavęs užsakymą, apie tai informuoja Pirkėją ir nurodo terminą per kurį prekė bus pristatyta. Šiuo atveju prekės pristatymo terminas negali būti ilgesnis nei 16 sav. nuo Sutarties sudarymo dienos.
3.2.6. Prieš pristatydamas prekes kurjeris susisiekia su Pirkėju pagal Pirkėjo nurodytus kontaktinius duomenis ir suderina patogų Pirkėjui prekių pristatymo laiką.
3.2.7. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o pinigai už prekes Pirkėjui grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį.
3.4. Prekių priėmimas:
3.3.2. Gavęs prekes Pirkėjas privalo prekes patikrinti ir neturint pretenzijų Pardavėjui dėl prekės kokybės prekių priėmimo-perdavimo akte patvirtinti, kad prekės Pirkėjui yra perduotos tinkamai.
3.3.3. Jei patikrinęs gautą prekę Pirkėjas turi pretenzijų Pardavėjui dėl prekės kokybės, kiekio, komplektacijos ir pan., pretenziją gali pateikti per 14 dienų nuo prekės pristatymo momento. Pirkėjui nepateikus pretenzijos per nurodytą terminą, laikoma, kad prekės pakuotė yra tinkama, o kiekis, išorinė prekės kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

 1. GARANTIJOS PREKĖMS

4.1. Sutartinė garantija:
Teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančią prekės kokybės garantiją nustato prekės Pardavėjas ir (ar) prekės gamintojas, platintojas, tiekėjas, importuotojas ar bet koks kitas asmuo, savo vardu skirstantis prekes. Jei tokios rūšies garantija nustatyta – tai yra pažymima prie prekės pateiktame aprašyme.
Šiuo atveju, esant nustatytam prekės garantijos terminui, reikalavimai dėl prekės trūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą. Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas trumpesnis negu pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas, reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų gali būti pareikštas per pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminą. Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas ilgesnis negu pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas, reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų, kurie pastebėti per garantijos terminą, gali būti pareikštas nepaisant to, kad pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas pasibaigęs.
4.2. Prekės tinkamumo naudoti garantija:
Tais atvejais, kai nustatytas prekės tinkamumo naudoti terminas, Pirkėjas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti per nustatytą prekės tinkamumo naudoti terminą.
4.3. Įstatymo nustatyta garantija:
Tais atvejais, kai nenustatytas prekės kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, Pirkėjas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato ilgesnio termino.
4.4 Garantija pakeistoms prekėms:
keičiant prekę ar jos komplektuojamąsias detales garantiniu laikotarpiu, prekei ar komplektuojamajai detalei nėra taikomas naujai skaičiuojamas garantijos terminas, t.y. tęsiama pagrindinio daikto garantija. 

 1. PIRKĖJO TEISĖS ATSISAKYTI SUTARTIES ĮGYVENDINIMO TVARKA

5.1. Pirkėjas, nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti šios nuotoliniu būdu sudarytos Sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui.

5.2. Jei Pirkėjas nusprendžia pasinaudoti įstatymo jam suteikta teise atsisakyti Sutarties, apie savo sprendimą privalo Pardavėją informuoti raštu: pateikti užpildytą sutarties atsisakymo formą arba pateikti aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti Sutarties. Užpildytą Sutarties atsisakymo formą/pareiškimą apie sutarties atsisakymą Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui KIKA.LT elektroninėje parduotuvėje esančioje nuorodoje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.

5.3. Pirkėjui pateikus sutarties atsisakymą elektroninėmis ryšių priemonėmis, Pardavėjas nedelsiant informuos Pirkėją apie sutarties atsisakymo gavimą išsiųsdamas patvirtinimą Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

5.4. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui. Tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.

5.5. Pirkėjas negali atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos Sutarties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardytais atvejais:

5.5.1. dėl prekės, kuri pagaminta pagal Pirkėjo nurodytas specifikacijas arba aiškiai pritaikyta jo asmeninėms reikmėms;

5.5.2. dėl prekės, kuri greitai genda ar jos galiojimo trukmė yra trumpa;

5.5.3. jei supakuota prekė yra nebetinkama grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių ir kuri buvo išpakuota ją pristačius;

5.5.4. dėl prekės, kuri po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

5.5.5. kitais LR civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje, LR mažmeninės prekybos taisyklėse ar kituose taikytinuose teisės aktuose nurodytais atvejais.

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA

6.2.1. Su KIKA.LT prekių grąžinimo taisyklėmis Pirkėjas gali susipažinti čia https://www.kika.lt/informacija-pirkejui/grazinimo-taisykles/

 1. PIRKĖJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  7.1. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi KIKA.LT privatumo politikoje (https://www.kika.lt/informacija-pirkejui/privatumo-politika/) numatyta tvarka.
 2. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  8.1. Šalys susitaria bendradarbiauti vykdant įsipareigojimus pagal šią sutartį.
  8.2. Šalys susitaria vykdant įsipareigojimus pagal šią sutartį elgtis apdairiai, sąžiningai ir rūpestingai.
  8.3. Bet kuri šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), kurių ji negalėjo išvengti ar nugalėti.
  8.4. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl force majeure, turi kuo skubiau apie tai pranešti kitai šaliai. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.
  8.5. Visi sutartyje numatyti arba su sutarties vykdymu ar reikalavimų, kylančių iš sutarties, gynimu civilinio proceso tvarka susiję pranešimai turi būti raštiški. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu, o Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia KIKA.LT elektroninėje parduotuvėje esančioje nuorodoje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad jį šalis gavo tą pačią dieną, kai pranešimas buvo išsiųstas, jei buvo siųstas darbo valandomis. Jei pranešimas siunčiamas registruotu laišku, laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus penkių darbo dienų nuo išsiuntimo.
  8.6. Santykiams, kylantiems iš šios sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Tarp šalių kilę ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
  8.7. Pardavėjo išlaidas, susijusias su Pirkėjo įsiskolinimo išieškojimu, dengia Pirkėjas.
  8.8. Pirkėjas, turėdamas pretenzijų Pardavėjui, gali pateikti skundą el. paštu klientams@kika.lt. Pardavėjas įsipareigoja pateikti atsakymą į Pirkėjo skundą ne vėliau kaip per 30 dienų.

8.9. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl KIKA.LT įsigytos prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt ar užpildyti prašymo formą Europos vartotojų centro https://www.ecc.lt/lt/support/complaint/  platformoje.

Šios taisyklės įsigalioja: 2023-08-10

Jei jūsų gyvūnas turėtų nykščius, jis sektų KIKA naujienas. Prenumeruokite ir gaukite -20% nuolaidą krepšeliui!